Organisatie

De besturen van de ondernemersverenigingen CVO, VMK, EBK, OCS, SNO en  BtB hebben de afgelopen tijd de organisatie, inzet en gezamenlijke belangen en ambitie ingericht. Dit heeft geleid tot de volgende organisatiestructuur:
orani16
Het bestuur van het Platform Ondernemend Meierijstad wordt gevormd door de voorzitters van de ondernemersverenigingen. Daarnaast zijn als adviseurs van het bestuur de wethouder Economische Zaken en de themadirecteur Economie van de gemeente Meierijstad toegevoegd.

De samenstelling bestuur is als volgt:

  • Maddy Goossens (voorzitter CVO): voorzitter
  • Pieter Snelleman (voorzitter SNO): penningmeester
  • René Dekkers (voorzitter BtB): secretaris
  • Bert van Boxmeer (voorzitter EBK): bestuurslid
  • Albert Dominicus (voorzitter VMK): bestuurslid
  • Berry van der Velden (voorzitter OCS): bestuurslid
  • Marlies Liebregts-Van Gerwen (bestuurslid BtB): bestuurslid
  • Jan Goijaarts (wethouder Economische Zaken gemeente Meierijstad): adviseur
  • Marieke Vossen (themadirecteur Economie gemeente Meierijstad): adviseur

De parkmanagementorganisatie is de schakel tussen de externe partijen, werkgroepen en het bestuur en draagt zorg voor de uitvoerende werkzaamheden binnen het Platform Ondernemend Meierijstad. De parkmanagementorganisatie bestaat uit de volgende personen en functies:

De diverse werk- en projectgroepen rapporteren via de werkorganisatie aan het Platform Ondernemend Meierijstad-bestuur, maar hebben een zekere autonomie in hun functioneren binnen hun opdracht.

De uitvoerende organisatie werkt binnen de kaders zoals die door het bestuur worden aangegeven. Het Platform Ondernemend Meierijstad is er niet alleen vóór ondernemers, maar de activiteiten en acties vinden vooral ook plaats met en dóór ondernemers. Zo bestaat iedere werkgroep uit diverse experts vanuit het bedrijfsleven. Bij alle vergaderingen van de werkgroepen is de uitvoerende organisatie vertegenwoordigd.