Veghel Win(t)d op bedrijventerreinen

Een samenwerkingsverband van vier in Veghel gevestigde bedrijven wil een windpark met minimaal vier windturbines ontwikkelen op en rond bedrijventerreinen De Dubbelen en De Amert. Het College van B&W heeft ingestemd met een door Renewable Energie Factory, namens de vier bedrijven, ingediend procedurevoorstel. Deze maand start de informatieverstrekking aan inwoners en ondernemers.

Het samenwerkingsverband bestaat uit Friesland Campina, Mars Nederland BV, Vanderlande Industries en Kuehne + Nagel B.V. In 2015 heeft de voormalige gemeente Veghel al een intentieverklaring met deze bedrijven getekend. Daarmee stemde zij in met een onderzoek naar de mogelijkheid en de haalbaarheid van windturbines op en rond de bedrijventerreinen van Veghel. Op basis van dat onderzoek tekent zich een zoekgebied af rond De Dubbelen en De Amert. Renewable Energie Factory gaat dit najaar concrete locaties onderzoeken.

Oriëntatieavond
De komende maanden staan in het teken van informatieverstrekking. Dinsdag 25 september 2018 is er een oriëntatieavond in het gemeentehuis aan het Stadhuisplein in Veghel. Belangstellenden kunnen van deskundigen uitleg krijgen over: het project zelf, de effecten op de leefomgeving, de procedure en (financiële) participatiemogelijkheden. Er is een vrije inloop tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Meierijstad energieneutraal
Met het initiatief van de vier bedrijven kan de gemeente een belangrijke stap zetten richting energieneutraal in 2050. Wethouder duurzaamheid Harry van Rooijen benadrukt voortdurend 2 zaken: “Meierijstad energieneutraal maken vergt dat íedereen meedoet; de gemeente kan dat niet alleen. En met zonne-energie alleen redden we het echt niet; andere vormen van duurzame energieopwekking zijn noodzakelijk”. Uit onderzoek blijkt dat windenergie de meest efficiënte manier is om energie op te wekken. Eén grote windturbine staat gelijk aan 30.000 á 45.000 m2 zonnepanelen (4 á 7 voetbalvelden) en levert elektriciteit voor 1200 á 1800 huishoudens.