Stimuleren ondernemerschap

Enquête stimuleren ondernemerschap

Met een netwerk van 900 ondernemers, met verschillende omvang en vanuit verschillende branches onderzoekt het POM de mogelijkheden om ondernemerschap te stimuleren met als doelstellingen:

 • versterking van het ondernemersklimaat
 • versterking van het netwerk van ondernemers
 • dienstverlening voor alle ondernemers in de gemeente Meierijstad
 • samenwerking tussen ondernemers
 • behoud en werving van personeel
 • nieuwe business

Om een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de ondernemers is eind april een enquête verzonden. Hieruit kwamen o.a. de volgende resultaten:

 • 95% van de ondernemers vindt het een goed idee om ondernemerschap van ondernemers en tussen ondernemers te stimuleren
 • Het POM wil themabijeenkomsten organiseren afgestemd op de behoefte van de ondernemers. De vraag of u met andere ondernemers binnen POM van gedachten zou willen wisselen over bepaalde thema’s, werd door 72% met “ja” beantwoord, 23% met “misschien” en 5% met “nee”
  • Innovatie
  • algemene ondernemersvaardigheden
  • werven van talent
  • bedrijfsstrategie
  • acquisitie
  • social media

Alle enquêteresultaten zijn hier te vinden

Met de uitkomsten van deze enquête willen we dit verder gaan uitwerken en diverse activiteiten ontwikkelen voor starters, scale-ups en gevestigde ondernemers. We zullen u hier zeker van op de hoogte houden. Heeft u vragen, opmerkingen of (aanvullende ideeën hierover, neem dan gerust contact op met Jos van Asten via jos@pom.nl)


Het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) wil ondernemerschap in de gemeente Meierijstad stimuleren en daarbij wil ze u als ondernemer terzijde staan in de ontwikkeling van uw bedrijf. Om de activiteiten te kunnen ontplooien die voor u het meest interessant zijn, is een korte enquête opgesteld. Het kost slechts 5 minuten om deze in te vullen en het geeft ons waardevolle informatie om een programma op te stellen dat aansluit bij uw behoefte.

Het invullen van de enquête kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw onderneming. Wij hopen dan ook van harte dat u de moeite wilt nemen om deze enquête in te vullen.

De link naar de enquête treft u hier aan: https://nl.surveymonkey.com/r/8CRPDFH
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

(enquête is gesloten)