Ondernemerssessies

Ondernemerssessies
De afgelopen periode zijn ondernemerssessies gehouden om te weten wat er speelt en leeft bij de ondernemers in Meierijstad. Hiervoor zijn enkele ondernemers vanuit alle binnen het POM participerende ondernemersverenigingen benaderd met de vraag of we hiervoor even van hun tijd gebruik mochten maken. Dit was voor alle partijen een interessante ervaring met veel bruikbare inbreng en vooral bijzondere kennismakingen.

Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Het hoofdonderwerp was op welke wijze en waarmee het POM de ondernemers zou kunnen ondersteunen bij het verder ontwikkelen van het bedrijf / ondernemerschap. Als belangrijkste zaken werden genoemd:

  • Het kunnen sparren met andere ondernemers, bij voorkeur in kleine groepen over bepaalde thema’s, al dan niet gecombineerd met een bedrijfsbezoek,
  • Handvatten bieden hoe om te gaan met de energietransitie,
  • Huisvesting: niet alleen de mogelijkheden om uit te kunnen breiden of zich elders in Meierijstad te vestigen, maar ook het onderbrengen van medewerkers én gasten
  • De staat van onderhoud van bedrijventerreinen en gebouwen
  • Personeel is een hot item, ook hierin wordt van het POM een actieve rol verwacht o.a. richting onderwijs
  • Communicatie van en over het POM (wie is POM?) mag ook meer en beter.

De rondetafelgesprekken werden gehouden in Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel, waaraan in totaal ruim 40 betrokken ondernemers deelnamen. Naast bovenstaande thema’s is ook gesproken over o.a. (collectieve) beveiliging, glasvezel, bereikbaarheid en MVO. Alle betrokkenen hielden een positief gevoel over aan deze bijeenkomsten en het POM wil deze dan ook vaker gaan organiseren.

Bij deze nogmaals dank aan de ondernemers om hieraan deel te nemen.