Nieuwsbrief N279

Lees hier de Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten , editie mei 2018.

Hierin vooral meer informatie over het Provinciaal Inpassings Plan (PIP), de ter inzage legging, inloopbijeenkomsten en reactietermijn voor zienswijzen en bezwaren.