Inkoopregister overheid

Op diverse manieren heeft u als ondernemer te maken met de overheid. Naast onder andere regelgeving, milieucontroles en belastingaangifte, is de overheid ook opdrachtgever voor de levering van producten en diensten en de aanbesteding van werken. Dit geldt zowel voor de Rijksoverheid als de lokale overheid. Als ondernemer kunt u in aanmerking komen om leverancier van producten en/of diensten aan de overheid te worden. Dit kan op diverse manieren:

  • Openbare en Europese aanbestedingen (zowel gemeente als provinciale en Rijksoverheid): dergelijke aanbestedingen worden verplicht openbaar gepubliceerd op Tenderned (www.tenderned.nl). Hiervoor kan iedere ondernemer zich inschrijven, zodat je actief op de hoogte wordt gehouden van relevante openbare en Europese aanbestedingen vanuit de overheid
  • Kleine opdrachten die niet aan openbare aanbestedingsregels hoeven te voldoen, waar onderhands aanbesteed danwel rechtstreeks gegund kan worden en waarvoor de gemeente Meierijstad zelf ondernemers benadert om een offerte uit te brengen. Voor de opdrachten waarvoor de gemeente Meierijstad zelf geschikte partijen zoekt om een offerte uit te brengen, heeft de gemeente een inschrijfformulier gemaakt. Hierin kunt u als geïnteresseerde ondernemer uw (bedrijfs)gegevens kenbaar maken. Deze gegevens worden onder andere gebruikt om partijen te selecteren welke een offerte mogen uitbrengen. Dit formulier (inclusief de beleidsregels voor inkoop, etc.) is te vinden op website van gemeente Meierijstad
    (www.meierijstad.nl/home/inkoop-en-aanbesteding_3754/)

Wij willen u hierbij dan ook oproepen om dit formulier in te vullen, zodat u uw kansen op opdrachten vanuit de lokale overheid vergroot. Als u in de voormalige gemeenten Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode een dergelijk formulier al eerder heeft ingevuld, dan toch de vraag om dit formulier opnieuw in te vullen.

Als ondernemer koopt u ook dagelijks producten en diensten in. Het Platform Ondernemend Meierijstad werkt voor ruim 850 bedrijven die aangesloten zijn bij 6 ondernemersverenigingen in de gemeente Meierijstad. Om de kracht van ondernemend Meierijstad te vergroten is het wellicht mogelijk om bij uw eigen inkooptrajecten ook nadrukkelijk te kijken naar leveranciers binnen de gemeente.