Aanpak voor startende bedrijven in Meierijstad

Om ondernemerschap in de gemeente Meierijstad te stimuleren, heeft het POM samen met Rabobank Hart van de Meierij en Uden Veghel en de gemeente Meierijstad het initiatief opgepakt om activiteiten te organiseren gericht op starters en startende bedrijven. Deze startersondersteuning is erop gericht om (toekomstige) ondernemers te helpen met het starten en behouden van hun bedrijf. We gaan starters helpen door hen de weg te helpen vinden bij ondernemersvraagstukken, verbindingen te leggen, kennis te delen en laagdrempelige kennismaking met lokale ondernemersverenigingen.

Voor wie?
Starters zijn zowel personen die hun bedrijf nog aan het opstarten zijn, als personen die hun bedrijf recent zijn gestart (tot 3 jaar na de inschrijving van hun bedrijf bij de Kamer van Koophandel). Daarnaast richten we onze aanpak ook op ondernemende mensen: deze doelgroep betreft inwoners van de gemeente Meierijstad  die in de nabije toekomst mogelijk een eigen bedrijf willen opzetten, het bedrijf van hun ouders willen overnemen, als manager binnen een bedrijf ondernemende verantwoordelijkheid hebben en/of geïnteresseerd zijn in ondernemerschap. Daarmee zijn zij nu (nog) niet direct de ondernemer, maar wel ondernemend.

Wat gaan we doen?
De startersondersteuning richt zich  op kennisdeling en op het faciliteren van interactie, zowel tussen starters onderling (netwerken) als tussen starters en deskundigen en/of ervaren ondernemers. Naast het verstrekken van informatie vanuit de partners, zullen ook kleinschalige bijeenkomsten worden georganiseerd op specifieke startersthema’s, zullen netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd en zullen starters worden begeleid door leden van de huidige ondernemersverenigingen uit Schijndel, Erp, Veghel en Sint-Oedenrode die samenwerken in het POM. Eind dit jaar / begin volgend jaar zullen de eerste concrete activiteiten plaatsvinden.